Course Process

„Mówiący” termometr to prosty przykład wykorzystania modułu Bluetooth do komunikacji z Androidem. Po uruchomieniu aplikacji, łączymy się z modułem Bluetooth. Następnie po wciśnięciu przycisku z termometrem (możemy to zrobić dopiero po poprawnym połączeniu – wcześniej jest niedostępny) smartfon wysyła komendę do Arduino, który zwraca odczytaną temperaturę. Dzięki możliwościom oprogramowania App Inventor, możemy w łatwy sposób odczytać temperaturę za pomocą syntezatora mowy.

Kod źródłowy dla Arduino, bazuje na przykładowej bibliotece dla czujnika DS18B20.

Na podstawie załączonych plików źródłowych projektu, można w prosty sposób dodać kolejne czujniki czy dodać możliwość zdalnego uruchamiania urządzeń. Daje to ogromne możliwości.