Course Process

 

Nazwa Kod Sklep Dokumentacja
Adapter dla modułu Bluetooth MOD-02 link z.modulowo.pl/02
Moduł Bluetooth HC-05 lub HC-06      
Arduino UNO     link
Czujnik temperatury DS18B20     link
Przewody połączeniowe