Course Process

Oprogramowanie zostało przygotowane dla Arduino UNO, ale powinno działać również z innymi wersjami platformy.

Kod źródłowy dla Arduino bazuje na przykładowej bibliotece dla czujnika DS18B20.

Wybór linii danych dla czujnika temperatury

// 1-Wire bus Arduino pin
const byte ONEWIRE_PIN = 2;

Aplikacja na smartfon została napisana z wykorzystaniem oprogramowania App Inventor i kursu ze strony http://mikrokontrolery.blogspot.com/.

program_android