Course Process

 

Pin konwertera MOD-36  Wyprowadzenie DS18B20
+3.3V VCC
GND GND
1WIRE DATA (1-Wire)

 

Opis wyprowadzeń konwertera MOD-36:

M36_hw_1