Course Process
 1. Jeśli jest to pierwsze użycie tego typu konwertera, należy zainstalować następujące sterowniki oraz oprogramowanie:

 2. Uruchamiamy oprogramowanie OneWireViewer, wybieramy zakładkę {DS9097U_DS948X}.

  M36_soft_1

 3. Następnie wybieramy numer portu, który został przypisany do konwertera Select Port.

  Wskazówka: Numer portu można sprawdzić  uruchamiając Menedżer urządzeń i wybierając pozycję Porty (COM i LPT).

 4. Wybieramy odstęp czasu pobierania danych z podłączonego czujnika (można później zmienić). Klikamy Next >>, a w kolejnym oknie Finish.

  M36_soft_2

 5. Z sekcji Device List wybieramy zakładkę Real-Time Temperature, aby wyświetlił się wykres temperatury, jak na zrzucie ekranu poniżej.

M36_soft_3

 

Powodzenia!
Zespół Modułowo