Course Process

Jest to przykład połączenia modułów:

  • MOD-16 Przełącznik obrotowy / Impulsator / Enkoder z przetwornikiem
  • MOD-23 16-kanałowy sterownik LED PWM przez I2C
  • opcjonalnie zamiast diod LED można podłączyć MOD-18 8-kanałowy tester logiczny LED.

Prezentowany układ reguluje jasność 16 diod LED. Za pomocą enkodera (MOD-16) wybieramy określoną diodę, przyciskiem zatwierdzamy wybór, następnie ustawiamy wartość wypełnienia i znów zatwierdzamy. Dla prezentacji aktualnej wartości PWM, podłączony został wyświetlacz LCD 2×16 znaków ze sterownikiem HD44780.

Za obsługę 16 diod LED odpowiada układ PCA9635 komunikujący się z platformą Arduino za pomocą interfejsu I2C.

Widzimy tu przykład prostego menu z dwoma pozycjami sterowanego enkoderem, przycisk do zatwierdzania oraz obroty lewo/prawo do zmiany wartości. Dzięki wykorzystanemu modułowi MOD-16, nie musimy dekodować sygnałów z samego enkodera, ponieważ wykonuje to wbudowany przetwornik, wysyłający sygnały podczas obrotu. Do ich obsługi wykorzystywane są przerwania PCINT w Arduino.

Warto zwrócić uwagę na system flag dotyczących odświeżania zawartości ekranu – zyskujemy na tym mnóstwo czasu wyświetlając informacje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.