Course Process

Sterownik umożliwia sterowanie oświetleniem schodowym za pomocą dwóch przycisków ( 1 – „dolny” i 2 -„górny” ). Po wciśnięciu przycisku 1 włączy się oświetlenie kolejno 3 stopni schodów i zacznie przesuwać „w górę”. Jeśli w tym samym czasie, ktoś wciśnie przycisk 2, włączy się oświetlenie 3 stopni z drugiej strony i zacznie przesuwać „w dół”. Animację mogę się na siebie nałożyć. Publikowane oprogramowanie umożliwia obsługę 3 osób w jednym czasie.

Do budowy sterownika schodowego wykorzystano platformę Arduino UNO oraz 16-kanałowy sterownik LED PWM (MOD-23). Warto zauważyć, że bezpośrednio do każdego wyjścia modułu PWM można podłączyć tylko jedną diodę pobierającą max. 25mA. Stąd, aby podłączyć większą ilość diod, należy zastosować jeszcze układ wzmacniający (wykonawczy) np. z wykorzystaniem tranzystorów.

Rozbudowa: Wykorzystany moduł PWM (MOD-23) podłączony przez magistralę I2C jest adresowany, dzięki czemu do jednej linii I2C można podłączyć więcej modułów i tym samym rozszerzyć ilość obsługiwanych stopni schodów.

Poniższy film przedstawia efekt działania takiego sterownika. Szybkość przesuwania można zmieniać w oprogramowaniu.