Course Process

Oprogramowanie zostało przygotowane dla Arduino UNO, ale powinno działać również z innymi wersjami platformy.

Więcej szczegółów odnośnie sterownia modułem LED PWM MOD-23: odnośnik ( kliknij tutaj, aby przejść ).

1. Zmiana szybkości animacji

#define TIMER2_DELAY 60 // szybkosc przewijania animacji

2. Zmiana liczby obsługiwanych osób, obecnie są to 3 osoby.

Aby zmienić liczbę osób należy w pierwszym kroku zmienić wartość zmiennej:

#define ILOSC_OSOB 3 // tu deklarujemy ilosc obsługiwanych osob

W kolejnym kroku należy powielić poniższe kody dla każdej dodatkowej osoby osobno  (zamiast ‚X’ wstawić „numer osoby – 1”, np. jeśli osób jest 4 to za ‚X’ dla czwartej osoby trzeba wstawić wartość ‚3’):

 if(gora_on[X]) 
 {
  przepisz_buf(gora_on_counter[X]);
  gora_on_counter[X]++;
  if(gora_on_counter[X] == 21)
  {
    gora_on_counter[X] = 3;
    gora_on[X] = 0;
  }
 }

oraz:

 if(dol_on[X])
 {
  przepisz_buf(18 - dol_on_counter[X]);
  dol_on_counter[X]++;
  if(dol_on_counter[X] == 18)
  {
    dol_on_counter[X] = 0;
    dol_on[X] = 0;
  }
 }