Course Process

 

Nazwa Zawartość / Rozszerzenia
Sterownik oświetlenia schodowego – efekt 1  INO
Biblioteka MOD23 dla Arduino IDE  CPP, H, examples

 

Bibliotekę MOD23 (PCA9635) należy dodać w Arduino IDE, aby projekt działał poprawnie.