Course Process

Przykład oprogramowania sterującego modułem, jest dość prosty w konfiguracji. Oprogramowanie zostało przetestowane z platfromą Arduino UNO, ale powinno również działać z innymi wersjami. Moduł ma możliwość ustawienia adresu 7-bitowego, zworki A0-A6, które oznaczają kolejne bity adresu. Dzięki temu, do magistrali można podłączyć kilka modułów i sterować nimi niezależnie. Układ posiada również dodatkowe adresy, które są obsługiwane przez wszystkie, podłączone moduły, dzięki czemu, jedną komendą, można wyłączyć lub włączyć wszystkie układy.

Aby ustawić adres, należy w linii

byte MOD_23_address=0x42;

wpisać ustawiony zworkami adres w formacie szesnastkowym.

Wskazówka:

Liczbę w formacie szesnastkowym można łatwo przeliczyć w systemowym kalkulatorze, ustawiając widok programisty. Wybierając format BIN, wpisujemy kolejno adres od A6 do A0, jeśli zworka jest zwarta to wpisujemy “1”, jeśli nie to “0”. Np. dla zwartej zworki A6 i A1 wpiszemy 1000010. Później przełączamy format na HEX, otrzymamy liczbę w formacie szesnastkowym. Do oprogramowania wpisujemy tą liczbę poprzedzając znakami “0x”.

Wartość PWM można ustawić w pętli void loop(), w linii:

I2C_send(CH[numer_kanału], wartość PWM);

Poniżej przykład ustawienia wartości PWM = 0x03 dla kanału 0:

I2C_send(CH[0], 0x03);