Course Process

Program dla mikrokontrolera ATmega został napisany w środowisku Eclipse.

Aplikacja na smartfon została napisana w App Inventor 2.

Kody źródłowe są dostępne w części “Do pobrania”.