Course Process

Tabela z opisem podłączenia modułów do Arduino UNO poniżej. Niektóre wersje Arduino mają wyprowadzone sygnały I2C również w pobliżu złącza USB, do których można podłączyć linie I2C modułu PWM, zamiast do wyprowadzeń analogowych.

Podłączenie modułu MOD-23.

Pin Arduino UNO Pin MOD-23
+5V/+3.3V VCC
GND GND
Analog 4 SDA
Analog 5 SCL

 

Podłączenie modułu MOD-16.

 

Pin Arduino UNO Pin MOD-16
+5V/+3.3V VCC
GND GND
GND S1A
Analog 0 S1B
Digital 6 S2
Digital 8 S3

 

Wyświetlacz LCD należy podłączyć zgodnie z opisem biblioteki LCD LiquidCrystal ( odnośnik ).

 

Pin Arduino UNO Wyświetlacz LCD
+5V/+3.3V VCC
GND GND
Digital 12 RS
Digital 11 EN
Digital 5 D4
Digital 4 D5
Digital 3 D6
Digital 2 D7
GND RW