Course Process

Oprogramowanie zostało przygotowane dla Arduino UNO, ale powinno działać również z innymi wersjami platformy.

Moduł MOD-23 ma możliwość ustawienia adresu 7-bitowego, zworki A0-A6, które oznaczają kolejne bity adresu. Dzięki temu, do magistrali można podłączyć kilka modułów i sterować nimi niezależnie. Układ posiada również dodatkowe adresy, które są obsługiwane przez wszystkie, podłączone moduły, dzięki czemu, jedną komendą, można wyłączyć lub włączyć wszystkie układy.

Aby ustawić adres, należy w linii

 //PCA9635PW configuration
 PCA9635_set_adress(0x70);

wpisać ustawiony zworkami adres w formacie szesnastkowym. Szczegóły, jak to zrobić, opisaliśmy w części “Oprogramowanie”